Området Knallabacken skapades år 1968 av dåvarande Dädesjö folketshusförening. Syftet var att hålla minst tre danser om året med Marknadsdansen som höjdpunkt. Hela området med alla byggnader iordningställdes helt ideellt. Marknadsdagen har i alla år varit som en nationaldag i Dädesjö, då alla i byn är engagerade på ett eller annat sätt. Tack vare marknaden som alltid infaller tredje fredagen i Augusti så har vi lyckats hålla liv i den gamla folkparken.

Knallabacken hade sin storhetstid på -70 och -80-talet då publiktillströmmningen var god och man bokade kända artister. På senare delen av -90-talet blev det en svacka, dansbanden tappade mark och publik och många dansställen hade det tufft, så även Knallabacken. De tre danserna om året blev till en vid marknaden och även den led av svikande publik.

År 2007 tog vi i Dädesjö ekonomiska förening beslutet att försöka rusta upp Knallabacken. Vi såg en potential i att driva en utomhusdansbana i härlig folkparksmiljö men vi var eniga i att det inte skulle gå utan ett tak över dansbanan. Ett stort arbete påbörjades med projektering av en nybyggnation. Efter ca 4000 timmar ideelt arbete stod där en ny dansbana med tak. Den uppfördes år 2009 helt ideellt med hjälp av frivilliga från socknen. Många människor har varit delaktiga i byggnationen. Huvudaktör är Dädesjö ekonomiska förening som nu står för driften av Knallabacken. Ideellt arbete, skänkt virke, bidrag från JP.Gustavssons stiftelse, sockenrådet samt Leader Linné har gjort det möjligt att bygga denna dansbana.

Dädesjö ekonomiska förening :

Vi är en ideell ekonomisk förening som från början har sitt ursprung i ett andelsköp av affärsfastigheten i Dädesjö. Den ägdes tidigare av konsum kooperativet men nedläggningshot gjorde att ett köp av affärsfastigheten möjliggjorde vidare drift av affären. Vi har som uppgift att förvalta affärsfastigheten och att möjliggöra för en handlare att driva affärsverksamhet i den. Den har under ett år varit utan handlare men har nu nyligen öppnats på nytt så nu finns här mat, bensin samt övrig service för landsbyggden.

På grund av svikande intresse och brist på folk som kunde engagera sig uppgick dädesjö folketshusförening i dädesjö ek förening i slutet av -90-talet. Då övertog vi även driften av Knallabacken.

Man kan säga att ett generationsskifte har skett i föreningarna i bygden och så även i Dädesjö ek förening. Många yngre engagerade och idéfyllda personer har lett till att vi vågade satsa på dansbanan och att satsa på kända dansband med en bred publik.

Alla i Dädesjö ek förening jobbar ideelt, även de som ni kanske stöter på när ni köper korv eller kaffe på en dans. Eventuella ekonomiska vinster från danserna går till att utveckla Knallbacken samt att underhålla och utveckla affärsfastigheten eftersom det är den som föreningen är byggd runt.

Vi har nu i skrivande stund varit igång med den nya dansbanan i ett och ett halvt år, haft fyra danser med ett lyckat resultat. Det intresanta med denna satsning är att det finns en tydlig synergieffekt bland de andra föreningarna i bygden. Många har idéer som nu blir förverkligade. Man har börjat med bilbingo, julmarknad, filmvisning med mera. Detta ser vi som något väldigt positivt och det skapar bra förutsättningar för hela bygden. Det finns mycket man kan göra för att skapa en miljö som är attraktiv för andra men som även är attraktiv att bo och leva i och det känns som om vi alla föreningar tillsammans har ökat livskvalitéten i Dädesjö med omnejd.


Före och efter ombyggnaden